Despre

Asociatia serveste binelui obstesc, intereselor generale ale oamenilor indiferent de nationalitate, religie, sex sau apartenenta politica, prin facilitarea reformei in domeniul social:

-infiinteaza si construieste din surse proprii sau atrase, instituti, centre, filiale, ateliere, cabinete, camine, tabere, scoli, edituri etc.
- planifica si coordoneaza activitatile din cadrul institutiilor infiintate;
- intocmeste proiecte, programe de cercetare, studii de fezabilitate, sondaje, anchete sociale;
- initiaza si coordoneaza sustinerea de cursuri, seminarii, conferinte, expozitii, targuri, festivaluri, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
- organizeaza activitati stiintifice, culturale, interetinice, ecologice, sportive, artistice, educative si terapeutice.
- acorda consiliere, asistenta de scurta si de lunga durata prin mijloace specifice, persoanelor aflate in stare de dificultate sau in stare de risc social;
- advocacy si lobby, poate sa initieze, sa se afilieze prin apartenenta la federatii de protectie a drepturilor oamenilor si initiative strategice.
- ofera sprijin financiar urmatoarelor tipuri de activitati intreprinse de ONG-uri sau retele de tineret sau de alte ONG-uri implicate in domenii relevante pentru politica si activitatea de tineret a Consiliului Europei si a altor activitati ce sunt sustinute de Consiliul Europei destinat tutror categoriilor de persoane.
- activitati educative, sociale, culturale si umanitare cu caracter european;
- activitati care urmaresc consolidarea pacii si cooperarii in Europa;
- activitati menite sa promoveze stransa cooperare si mai buna intelegere intre tinerii din Europa, in special prin dezvoltarea schimbului de informatii;
- activitati menite sa stimuleze ajutorul reciproc in Europa si in tarile dezvoltate in scopuri culturale, educative si sociale;
- studii, cercetare si documentare pe probleme de tineret.
- realizeaza si editeaza carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative.
- acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domeniile respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si in alte domenii de interes general ce privesc viata publica.
- dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate
- alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.
- promoveaza activitatile culturale, educative, sportive, artistice, protectia mediului, ecologie.
- strangerea de fonduri destinate protectiei categoriilor de persoane defavorizate socio-economic.
- initierea si dezvoltarea de programe in domeniile: asistenta sociala, educatie si protectia mediului.
- informarea si prevenirea pentru limitarea unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea sociala .
- promovarea profesiei de asistent social.


In vederea indeplinirii scopului mai sus amintit Asociatia îsi propune dezvoltarea unor proiecte care sa aiba drept obiective informarea corecta a populatiei si crearea unui climat favorizant pentru promovarea includerii sociale a categoriilor de persoane defavorizate.

DIPLOME SI DISTINCTII